SSNPM

Duchovná obnova pre rodiny

Dňa 9.4.2016 farnosť Košice – staré mesto zorganizovalo duchovnú obnovu pre rodiny v Ľutine. Na stretnutí sa stretlo 70 farníkov. Pred svätou liturgiou sa spoločne pomodlil svätý ruženec. Svätú liturgiu slávil o.Pavol Bardzák, o.Jaroslav Girovský a o.Ján Marton. Po liturgii mali manželia stretnutie – prednášku, ktorú viedol o.Ivan Molčány. Pre deti bol pripravený bohatý program, ktorý organizovala s. Jozafata spolu s animátormi. Po dobrom guľáši prešli všetci spoločne cestu svetla. Bol to pekný duchovný zážitok pre každého účastníka.