SSNPM

Druhý deň novény k sviatku blaženej Jozafaty

Ďakovnú Sv. Liturgiu s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvú sviatosť zmierenia, celebroval o. Ondrej Pacák, CSsR. Porozprával deťom o Jozafate – ešte ako dieťa sa hrala na pustovníčku, pretože chcela žiť sama, len Bohom. Ukázal deťom obrázky pustovni v skalách v lese a spoločne zisťovali z čoho sa pustovník môže najesť – nápady detí boli originálne – hady, chrobáky, pavúky :). …jahody,, čučoriedky a maliny. … Detská túžba Jozafaty žiť s Bohom sa naplnila – nie tým, že ostala v lese ako pustovníčka, ale tým, že založila kláštor, v ktorom žila a spolu s ďalšími sestrami sa starala o deti, učila ich, ošetrovala chorých a pomáhala kňazom v chráme. Takto žijú aj teraz Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorých bola prvou sestrou. Po liturgii sme sa pomodlili moleben k bl. Jozafate a uctili si jej relikviu.