SSNPM

Deň zdravej výživy na Cirkevnej spojenej škole v Humennom

Na Cirkevnej spojenej škole v Humennom sme si spolu s ôsmakmi a deviatakmi na hodine biológie pripomenuli Svetový deň zdravej výživy praktickou ukážkou bylín z našej záhrady pri rehoľnom dome. Samozrejme k tomu patrilo aj bežné, aj nie bežné ovocie, ako je dula, ktorú pozná málokto. Prečo to máme používať, aký to má účinok na organizmus, to sme spolu riešili, voňali, ochutnávali. Na nemeckom jazyku gymnazisti sa oboznamovali s bylinkami aj v nemčine a hľadali účinky byliniek na náučných portáloch online. Žiakom to má poslúžiť na lepšiu starostlivosť o zdravie, aby si zapamätali, že aj príroda nám ponúka množstvo možností prevencie a liečenia ochorení. Aj sestra Jozafata sa venovala liečeniu ľudí bežne dostupnými bylinkami, keďže lekárska starostlivosť nebola dostupná.
sr. Sofia