SSNPM

Deň rodiny

Rodina ako malá Cirkev – Cirkev ako rodina. V duchu týchto slov sa v sobotu, 1. júna 2019 stretlo farské spoločenstvo z Humenného v priestoroch Hotela Merrys na farskom dni, ktorého cieľom bolo ponúknuť rodinám stráviť spoločný čas v spoločenstve farskej rodiny. Takáto aktivita napomáha vytvárať a budovať vzťahy v rámci farského spoločenstva a pozitívne ovplyvňuje osobný rast človeka, teda aj celej rodiny a tým pádom aj celej spoločnosti.