SSNPM

ĎAKUJEME

Dôstojná jeseň života

https://domkad.darujme.sk/3269

Vďaka. Váš dar pomôže vytvárať pokojný domov pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, v ktorom môžu žiť dôstojný život.