SSNPM

Čo nového v novom roku 2024 v Prešove?

Čo nového v novom roku 2024 v Prešove?
Potrebujete pomôcť so starostlivosťou o niekoho z rodiny?
 Neváhajte a príďte sa pozrieť k nám do Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove na
Rumanovu 6 a možno aj práve vám vieme pomôcť. Ponúkame záujmové i voľnočasové
aktivity, duchovné sprevádzanie, kognitívne cvičenia, rehabilitáciu a veľa iného…
 Ako na to???
Dnes 2.1.2024 sme pre vás – ľudí z prešovského kraja, otvorili AMUBULANTNÚ FORMU
POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v špecializovanom zariadení a v domove sociálnych
služieb
 Ponúkame odbornú pomoc pre aktivizáciu seniorov s demenciou, Alzheimerovou
chorobou, Parkinsonom, pre mladších ľudí so Sclerózou multiplex, s DMO,
s obmedzením mobility z rôznych príčin (posttraumatické stavy), a tiež s inými
diagnózami – v čase od 7:00 hod do 16:30 hod.
Teší sa na vás odborný a milý personál s 22 ročnou skúsenosťou