SSNPM

BREAKFESTIVAL 2013

„Bealive-believe“ – tak táto téma sa rozoberala počas štvrtého ročníka Breakfestivalu. Po prvýkrát v celej histórii spomínanej akcie organizátori zvolili názov v cudzom jazyku. A to z jedného jediného dôvodu, aby nútil anglicky hovoriacich sa zamyslieť počas prekladania do svojho jazyka a ľudí, pre ktorých anglický jazyk je nezrozumiteľný donútil pýtať sa a diskutovať o tejto téme. Teraz po breakfestivale, už smelo môžeme preložiť názov, ktorý „lúskali“ mnohé osobnosti počas samotnej akcie. O. Jozef Maretta, počas prvej prednášky, túto výzvu „buď na žive – uver“ obhájil s pozície exorcistu a ako hlavnú prekážku ku kvalitnému životu videl hriech človeka. O. Jan Buc počas svojho vstupu, položil zopár závažných otázok týkajúcich sa pozície a hodnoty človeka v tomto svete a v závere Vlado Žák zdôraznil ako veľmi záleží Kristovi na vysokej úrovni našich životov. Samozrejme tieto vstupu sa prelínali s koncertmi kapiel ako My Way, Simonou Martausovou, Zuzanou Smatanovou a BCC workship. VIAC