SSNPM

Blažená Jozafata uprostred svojho ľudu

Od 17. 5. do 29.5. 2016 prebývala ikona bl. Jozafaty s relikviou v Trenčianskej komunite sestier. Ešte v deň príchodu putovala do našej filiálnej farnosti do Nového Mesta Nad Váhom. Na druhý deň sme ikonu privítali doma v Trenčíne v kaplnke sv. Anny spolu s domácimi farníkmi. Vo štvrtok si ikonu uctili deti s rodičmi a zamestnanci našej materskej školy bl. sestry Tarzície pri spoločnej škôlkárskej detskej liturgii. V piatok sme spolu s ikonou putovali do Bratislavy do nášho katedrálneho chrámu kde si ikonu s relikviami pri sv. liturgii, ktorú slávil vladyka Peter Rusnák spolu s kňazmi biskupského úradu uctili naši farníci. Počas víkendu ikona prebývala v našej komunite v kaplnke bl. sestry Tarzície. Hneď v pondelok ikona zavítala do Hospicu Milosrdných sestier kde pracuje sr. Ester. V utorok sme navštívili našu farnosť v Trnave. V stredu putovala na faru do rodiny o. Igora Cingeľa a večer do rodiny p. Juríčka. Vo štvrtok putovala do Žiliny. Od piatku večera až do nedele rána si ikonu mohla uctiť komunita sestier satmárok z Trenčína. Putovanie ikony bolo zavŕšené v nedeľu poobede pri sv. liturgii v Prievidzi.
Ďakujeme bl. Jozafate za každý jej príhovor u Nebeského Otca.