SSNPM

Archieparchiálna odpustová slávnosť na hore Zvir v Litmanovej

Naše sestry vo štvrtok, na sviatok Premenenia Pána, putovali na horu Zvir do Litmanovej, kde slávil archijerejskú svätú liturgiu vladyka Milan Lach SJ, pomocný biskup Prešovskej archieparchie. za účastí mnohých kňazov, rehoľníkov a pútnikov.

V priebehu jednotlivých dní súčasťou programu boli rôzne bohoslužby, hudobno-slovné pásma, v ktorých vystúpili Anna Servická, Monika Kandráčová, Peter Milenky Band. Nechýbala katechéza o zasvätenom živote v podaní otca Metoda Lukačika CSsR, viceprovinciála redemptoristov, i predstavenie mužských a ženských reholí Gréckokatolíckej cirkvi. Aj naše sestry krátkou akadémiou predstavili našu Kongregáciu a pôsobenie na Slovensku. So svedectvom rehoľného života sa podelila sr. Benigna Anna Drábová a na záver pútnici si mohli uctiť relikvie blaženej matky Jozafaty.

Aj v sobotu 8. augusta boli sestry prítomné na hore Zvir, kde bol hlavným slúžiteľom prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak, pomocný biskup Milan Lach, SJ a kazateľom Mons. Jozef Krištof, ktorý pôsobí na Štátnom sekretariáte Vatikánu. V kázni vysvetlil dôvod a dejiny putovania.

Duchovný program vyvrcholil v nedeľu 9. augusta archijerejskou svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiteľom bol prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a slávnostným kazateľom eparchiálny biskup Oradey v Rumunsku vladyka Virgil Bercea. a tiež vladyka Milan Lach, SJ.