SSNPM

50. rokov zasväteného života sestry Agáty

Bohu vzdávame vďaku za 50. rokov zasväteného života
Dňa 21.11.2020 v Michalovskej komunite sestier služobníc NPM oslávila s. Agáta Helena Sokolová 50. rokov zasväteného života v kruhu svojej komunity. Dňa 22.11.2020 jej k významnému jubileu prišli zablahoželať v mene celej provincie sestra Emanuela M. Rindošová, provinciálna predstavená a jej zástupkyňa s. Natanaela A. Barnová. Spoločne pri modlitbe Bohu vzdávali vďaku za dar jej rehoľného povolania. Stretnutie pokračovalo spomienkami a radostnou atmosférou pri spoločnom agapé.