SSNPM

50. rehoľné jubileum s.Emílie

„Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“  Ž 107,1
25. december 2021 bol výnimočný pre komunitu sestier služobníc NPM v Michalovciach, a tiež pre celú provinciu Sv. Ducha Na Slovensku. Sestra Emília Katarína Beňová, ktorá je členkou tejto komunity oslávila 50. rehoľné jubileum. Za dar rehoľného povolania Bohu vzdávali vďaky spoločne sestry z michalovskej aj prešovskej komunity. Za všetky sestry provincie jej zablahoželala s. Emanuela Mária Rindošová, provinciálna predstavená.  V príhovore sa sestre Emílii poďakovala za celoživotnú vernosť povolaniu, za odvahu nasledovania Krista a svedectvo viery počas totalitného režimu i v nasledujúcich rokoch. Stretnutie sestier sa nieslo v duchu modlitby, vzdávania vďaky, spievania kolied, spomienok na roky zasväteného života. Atmosféra sviatočného i vianočného času sa posilnila aj chutným agapé.
 
Článok s. Emanuela, foto s. Ester