Skip to main content

Duchovná obnova v Trenčíne

V sobotu 15. mája 2021 sa sestry z trenčianskej komunity zúčastnili duchovnej obnovy pred konsekráciou chrámu a z príležitosti 250. výročia jeho založenia v Hornej Súči. Stalo sa tak na pozvanie miestneho správcu farnosti o. T. Zelenáka. Trenčiansky farár o. I. Cingeľ predniesol pri sv. omši slávnostnú homíliu k úcte Presvätej Bohorodičky a po liturgickom slavení sa so všetkými veriacimi s radostným srdcom pomodlili modlitbu akatistu.


s. Benjamína M. Ondovčáková SNPM

Čítať ďalej

Formačné stretnutie sestier služobníc

Prvé tohoročné formačné stretnutie v rámci stálej formácie sestier služobníc NPM sa uskutočnilo ONLINE formou v sobotu dňa 8.5.2021. Prednášajúci bol o. Jonáš Jozef Maxim, ihumen svätouspenskej lavry v Unive na tému rehoľných sľubov – sľub poslušnosti. Predstavil nám ako vzory zasväteného života východných otcov, typikon monastierov – studitov, naše pravidlá a pravidlá sv. Benedikta. Povzbudil nás k opravdivému prežívaniu rehoľného zasvätenia, kde platí: „Radostného darcu miluje Boh“, a tiež život v pokore a pravde na základe Svätého Písma: „Nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži…“ Flp 2,8.
Verím, že toto stretnutie bolo pre nás sestry povzbudením k „zatiahnutiu na hlbinu“…
s. Emanuela, SNPM

Čítať ďalej

Vzácna návšteva v Trenčíne

V sobotu 24. apríla 2021 sa v Skalke nad Váhom uskutočnila milá slávnosť vysviacky nového pomocného biskupa Nitrianskej diecézy Petra Beňa. Pri tejto príležitosti sa komunita sestier služobníc NPM v Trenčíne tešila vzácnej návšteve Prešovského arcibiskupa a metropolitu J. Babjaka v sprievode protosynkela Ľ. Petríka, ktorí strávili chvíľu v družnom rozhovore so sestrami a miestnym farárom I. Cingeľom a jeho manželkou. Bol to príjemný čas, v týchto končinách Slovenska o to vzácnejšie. Text/Foto: s. Benjamína SNPM

Čítať ďalej