Skip to main content

Pohreb sr. Terézie Pavlíny Strelcovej, SNPM

Pohreb sr. Terézie Pavlíny Strelcovej sa konal v Dome smútku v Prešove dňa 7. januára 2021. Pohrebné obrady slúžil vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, spolu s ním slúžili otec Daniel Šarišský, synovec zomrelej sr. Terézie a ceremonár otec Pavol Vasiľ. Vladyka Ján v príhovore vyzdvihol krásu života s Bohom v zasvätení a spomenul, že sr. Teréziu poznal ako pokornú a vždy hľadajúcu Božiu vôľu pre svoj život. Sr. Terézia bola pochovaná na mestskom cintoríne v Prešove. Zádušnú svätú liturgiu slávil vladyka Ján Babjak v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
Vičnaja jej pamjať, blaženyj pokoj!
Za modlitby a spomienku na ňu vám ďakujú
Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie a príbuzní

Čítať ďalej

Názov projektu: Spolu chráňme seniorov

Metóda realizácie projektu: spolupráca medzi MOV LÁSKAVÉ RUKY o.z., pobytového sociálneho zariadenia určeného pre seniorov s poruchou mobility a špeciálnymi potrebami Domom sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej 6 v Prešove (ŠZ, DSS, ZOS) a realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.

Projektovým zámerom je zvýšiť kvalitu života seniorov s poruchou mobility a pomôcť im rozhodovať o svojej prítomnosti i budúcnosti a v čase mimoriadnej situácie pandémie koronavírusu Covid -19. Viac o projekte: Spolu chráňme seniorov – Dom sv. Kozmu a Damiána (domkad.eu)

Čítať ďalej

50. rokov zasväteného života sestry Agáty

Bohu vzdávame vďaku za 50. rokov zasväteného života
Dňa 21.11.2020 v Michalovskej komunite sestier služobníc NPM oslávila s. Agáta Helena Sokolová 50. rokov zasväteného života v kruhu svojej komunity. Dňa 22.11.2020 jej k významnému jubileu prišli zablahoželať v mene celej provincie sestra Emanuela M. Rindošová, provinciálna predstavená a jej zástupkyňa s. Natanaela A. Barnová. Spoločne pri modlitbe Bohu vzdávali vďaku za dar jej rehoľného povolania. Stretnutie pokračovalo spomienkami a radostnou atmosférou pri spoločnom agapé. 

Čítať ďalej

Červená streda

V stredu 25.11. 2020 sme sa v našej CMŠ sestry Jozafaty spojili s Cirkvou tzv. ČERVENÁ STREDA. Ďakujeme rodičom za spoluprácu v oblečení našich detí. Pomodlili sme sa spoločne v kaplnke sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie k našim mučeníkom, ktorých sme prosili o silu, aby sme dokázali my
a aj naše rodiny niesť to, čo mučeníci minulej a dnešnej doby.
ĎAKUJEME ZA VAŠE VZORY ŽIŤ ŽIVOT PLNÝ VIERY A NÁDEJE V BOHA.
Text/Foto: sr. Joachima Barabasová

Čítať ďalej

Sviatok blaženej Jozafaty v Ľutine

20. november je už tradične deň, kedy slávime sviatok našej spoluzakladateľky bl. Matky Jozafaty v Cirkevnej materskej škole v Ľutine. Sv. liturgiu slávil o. Peter Iľko, ktorý nás v homìlii povzbudzoval k svätosti, podľa príkladu bl. Jozafaty. Na slávnosti sa zúčastnila aj sestra provincálna Emanuela Rindošová. Nech sa blažená Jozafata prihovára za nás u dobrotivého Pána.

Čítať ďalej

Prvé oficiálne a pracovné stretnutie vladyku Cyrila Vasiľa SJ

V stredu 18. novembra sa uskutočnilo prvé oficiálne a pracovné stretnutie vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, v sprievode otca archimandritu Jaroslava Lajčiaka, košického protosynkela, s provinciálnou predstavenou sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Nová predstavená sr. Emanuela Mária Rindošová spolu s jej zástupkyňou sr. Natanaelou Alenou Barnovou prijali vladyku Cyrila v provinciálnom dome v Prešove.
Návšteva sestier služobníc sa začala krátkou modlitbou v kaplnke domu. Vladyka Cyril pekne pozdravil novú sestru predstavenú i jej zástupkyňu a vyjadril túžbu po ďalšej spolupráci s ich kongregáciou. Zároveň poďakoval sestre predstavenej za neúnavnú prácu sestier a vytváranie rodinnej atmosféry na rôznych miestach ich pôsobenia v Košickej eparchii, predovšetkým na biskupskom úrade ako aj v katedrále. Pri rozhovore sa venovali aj aktuálnej situácii počas pandémie ako aj hľadaniu nových spôsobov ako zviditeľniť misiu o význam kongregácie sestier služobníc. Na záver vladyka zanechal odkaz a pozdrav v kronike provinciálneho domu. Foto/Text: TSKE

Čítať ďalej