Skip to main content

Rozlúčka v Cirkevenej materskej škole bl. Tarzície

V Cirkevnej materskej škole bl. Tarzície v Trenčíne sme sa 13. júna 2019 historicky rozlúčili s devätnástimi predškolákmi, ktorí sa chystajú do „veľkej školy“. Niektorí z nich navštevovali škôlku od jej vzniku v roku 2015. V kruhu rodín a priateľov detí sme prežili krásny čas plný spomienok a vďačnosti Bohu za tento dar.
sr. Benjamína SNPM

(viac…)

Čítať ďalej

Púť na Staré Hory

Tí, čo sa starajú o chorých v Dome sv. Kozmu a Damiána, sa vybrali na púť na Staré Hory…
8.júna 2019 sa zamestnanci z Domu sv. Kozmu a Damiána pripojili k celoslovenskej púti kresťanských zdravotníkov na Starých Horách. V modlitbe a rozjímaní spoločne ďakovali aj prosili, v Bazilike Návštevy Panny Márie, nebeskú Matku za jej pomoc a ochranu pri svojom náročnom povolaní starostlivosti o ťažko chorých aj zomierajúcich…. Púť sa zakončila v areále Studničky modlitbou slávnostného ruženca a obnovením zverenia zdravotníkov a chorých Slovenska svätým Kozmovi a Damiánovi s možnosťou uctiť si relikvie týchto nezištných svätých lekárov.
s. Emanuela Rindošová, účastníčka púte

Ďalšie podrobnosti o púti sa môžete dozvedieť:
https://www.katolickenoviny.sk/…/stare-hory-privitali-krest…

(viac…)

Čítať ďalej

Deň otvorených dverí a športu

Dňa 12. 06. 2019 sa v Dome sv. Kozmu a Damiána konal Deň otvorených dverí a VII. ročník Kozmo-Damián olympiády. Celý deň sa niesol v duchu myšlienky projektu „Jeseň života v plnej kráse“, ktorého hlavným donorom je Nadácia GRANVIA a spolurealizátorom o. z. LÁSKAVÉ RUKY. Za Nadáciu GRANVIA sa k účastníkom podujatia prihovoril Ing. Marek Reisinger, riaditeľ závodu PREŠOV firmy EUROVIA a zároveň klientke Lenke odovzdal nový špeciálny polohovací vozík, ktorý sa pre ňu stane bránou do spoločnosti. Od včasného rána sa k nám na pomoc s prípravou a organizáciou pridávali študenti-dobrovoľníci zo Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého, z Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča z Prešova a seminaristi z Gréckokatolíckeho seminára bl. P. P. Gojdiča z Prešova, ktorí sa stali odborníkmi na jednotlivé športové disciplíny a zároveň i rozhodcami. Svojimi športovými výkonmi prišli seniorov podporiť aj žiaci 4. roč. Základnej školy bl. Pavla Petra Gojdiča z Bernolákovej ulice v Prešove a predškoláci z MŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským na Sládkovičovej ulici. Najviac sa však naši seniori tešili svojim príbuzným. Spolu sa na podujatí zúčastnilo 147 športovcov, od 2-ročných po 95-ročnú pani Annu. Deň sme začali spoločnou piesňou za doprovodu gitary, ktorá všetkých dobre naladila a pomohla odbúrať počiatočnú nesmelosť detí. Športovcov prišla pozdraviť a povzbudiť krátkym príhovorom, za Mesto Prešov, aj PhDr. Jana Zakarovská zo sociálneho odboru. Súťaženie v šiestich farebných tímoch sa začalo netradičným štafetovým behom. Súťažiaci behali spoločne s vozičkármi a tak získavali zaslúžené body a víťazstvá. Cieľom bolo vzájomne si pomáhať: mladší starším, väčšie deti menším a seniori mladým svojimi skúsenosťami a radami (napríklad na vedomostnej súťaži). Každý zo športovcov sa snažil podať čo najlepší výkon. Slniečko pekne svietilo a tak posmeľovalo súťažiacich do poslednej športovej disciplíny – vodného súboja. Čas strávený v rozhovoroch s mladými ľuďmi, radosť z pohybu a úsmevy malých detí priniesli seniorom potešenie, povzbudenie a entuziazmus do života. Na chvíľu sa ich život zmenil. Premenil sa pomocou spomienok i krásou daného okamihu a rozkvitol mladosťou. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou osobnou angažovanosťou prispeli k zvyšovaniu kvality života našich seniorov. Emanuela Rindošová, o. z. LÁSKAVÉ RUKY

(viac…)

Čítať ďalej

Deň rodiny

Rodina ako malá Cirkev – Cirkev ako rodina. V duchu týchto slov sa v sobotu, 1. júna 2019 stretlo farské spoločenstvo z Humenného v priestoroch Hotela Merrys na farskom dni, ktorého cieľom bolo ponúknuť rodinám stráviť spoločný čas v spoločenstve farskej rodiny. Takáto aktivita napomáha vytvárať a budovať vzťahy v rámci farského spoločenstva a pozitívne ovplyvňuje osobný rast človeka, teda aj celej rodiny a tým pádom aj celej spoločnosti.

(viac…)

Čítať ďalej