SSNPM

Zlatá medaila svätých najvyšších apoštolov Petra a Pavla

V utorok 28. 02. 2023  sr. Emanuela M. Rindošová, provinciálna predstavená SNPM,  sr. Petronela A. Katreňak,  sr. Laura N.Timková,  zúčastnili sa v Bratislave na stretnutí rehoľníkov a kňazov s vladykami bratislavskej eparchie. Pri tejto príležitosti sa konali aj oslavy 15. rokov zriadenia bratislavskej eparchie. Pripomenuli sme si aj 15. výročie biskupskej vysviacky vladyku P. Rusnáka a privítali nového pomocného biskupa M. Lacha SJ. Pri príležitosti 15. rokov zriadenia bratislavskej eparchie vladyka P. Rusnák udelil zlatú medailu svätých najvyšších apoštolov Petra a Pavla Kongregácii Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie za ich obetavú službu v gréckokatolíckej bratislavskej eparchii.  Sr. Petronela