SSNPM

Životné jubileum sr. Kristíny Márie Bučkovej

Dňa 12. marca 2016 sme oslávili životné jubileum – 80 rokov života sr. Kristíny Márie Bučkovej. Slávnosť začala slávením sv. liturgie, ktorú slúžil otec Cyril Bučko, CSsR. Po sv. liturgii oslava pokračovala spoločným blahoželaním zo strany spolusestier a pozvaných hostí.