SSNPM

Zasvätení bratislavskej eparchie

Zasvätení bratislavskej eparchie už tradične oslávili sviatok Stretnutia Pána 3. februára 2020, tentokrát v Badíne. Spolu s bratislavským eparchom vladykom Rusnákom a jeho kúriou, za účasti miestnych kňazov a rehoľníkov, napĺňali slová žalmistu: „Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu!“ Ž 133,1. Salezián o. Peter Ondrej sa s ostatnými podelil o prežívanie svojho zasvätenia na základe Božieho slova o Jonášovi.
Text, foto: Benjamína