SSNPM

Vytvorme spolu stimulujúci domov pre ľudí na vozíčku

Vytvorme spolu stimulujúci domov pre ľudí na vozíčku Prešov 27.09.2019
Koncom septembra 2019 sme v Dome sv. Kozmu a Damiána zrealizovali časť projektu zameraného na vytvorenie stimulujúceho domova pre ľudí na vozíčku. Súčasťou projektu bol nákup a inštalácia stropného zdvižného zariadenia pre imobilných, a tiež nákup skríň na mieru do obytných priestorov.
Našou snahou je zvyšovanie kvality života seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána cez aktivity zamerané na posilňovanie ich vitality a sebestačnosti a následne ich návratu do vlastných rodín a spoločnosti. V aktivitách projektu budeme naďalej pokračovať a spoločne s ľuďmi dobrej vôle sa budeme snažiť vytvárať stimulujúci domov pre ľudí na vozíčku.

Realizátormi projektu:
• PSK – VÝZVA PREDSEDU PSK dotácia za rok 2019 – Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.
Cieľ programu : Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.
• Komunitná nadácia Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 26, 082 21 Veľký Šariš
• MOVYS a.s., Piesočná 502/7, 821 04 Bratislava
• Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na:
https://domkad.eu/…/vytvorme-spolu-stimulujuci-domov-pre-l…/
https://domkad.eu/…/vytvorme-spolu-stimulujuci-domov-pre-l…/