SSNPM

Výstava obrazov a kraslíc pod názvom „Prebúdzanie nového života“

V Centre Stretnutia v Prešove, na Konštantínovej ulici č. 1 sa 11. apríla na Veľkonočný utorok o 14.00 hod. zišlo približne 50 obdivovateľov umenia a krásy na výstave obrazov maľovaných podľa čísel, kraslíc a veľkonočných dekorácii. Autori vystavovaných exponátov sú z rôznych vekových kategórii od detí až po vekom zrelých, pochádzajúci z Ukrajiny, teraz bývajúci na Slovensku. Výstavu slávnostne otvoril vladyka Peter Rusnák. Prítomným sa prihovoril povzbudivým slovom a uistením, že je hlboko spojený s ich utrpením a všetci spolu chceme naďalej pomáhať zmierňovať jeho následky. Vyzdvihol ich odvahu a odhodlanie.
 
Presídlenci z Ukrajiny obdarovali vladyku Petra obrazom Kyjevského soboru, ktorý namaľovala 18 ročná dievčina pochádzajúca z okolia Charkova. Za Prešovský samosprávny kraj prítomných privítal Danijilo Iščenko a za organizáciu IOM Veronika Strömpl, ktorá ocenila odhodlanie a zápal pri kreatívnom trávení voľného času a postupné vytvorenie vzájomnej dôvery a rodinnej atmosféry medzi obyvateľmi domu na Konštantínovej č.1.
 
Na záver sa za Centrum Stretnutia prítomným prihovorila sr. Katarína Kozáková, SNPM, poverená vedením Centra a spoluiniciátorka realizovanej výstavy. Výstava bola spojená s ochutnávkou veľkonočných jedál, spoznávaním slovenskej aj ukrajinskej tradície, kde v družnom rozhovore sa vladyka Peter úprimne zaujímal o osudy a možnosti pomoci pre týchto ľudí.
 
Sr. Emanuela Rindošová, SNPM
Názov Projektu: Spolu sa hrajeme, vzdelávame i pomáhame rodinám z Ukrajiny
Tento projekt je realizovaný vďaka podpore a finančnému grantu:
BISCHÓFLICHES ORDINARIAT, AKTION HOFFNUNG-HILFE, FUR DIE MISSION GMBH, AUGSBURG , DEUTSCHLAND
Andreas-Petrus-Werk, Katholica Unio, Austria
OEUVRE D’ORIENT, Paríž, Francúzko
UISG UKRAINE EMERGENCY FUND, Taliansko
Nadácia KBS Slovensko