SSNPM

Vladyka Hlib stretnutie s rodinami z Ukrajiny

Vladyka Hlib stretnutie s rodinami z Ukrajiny
Dňa 25.januára k nám zavítal vladyka Hlib Lončina z Paríža. V našom kláštore na
Sládkovičovej 24 v Prešove sa mal možnosť stretnúť s odídencami z Ukrajiny. So záujmom
si vypočul ich osobné svedectvá, prežívania vojnových udalostí a sľúbil modlitebnú podporu
pre ich rodiny aj blízkych, ktorí sú na fronte. Dievčina Mária odovzdala vladykovi dar
maľovaný obraz ako spomienku na toto milé stretnutie. Ďalej svojou prítomnosťou nás
povzbudila matka generálna Sofia Lebedowicz z Ríma, ktorá s materinským srdcom
načúvala životným príbehom týchto rodín. Rozlúčili sme sa želaním skorého ukončenia vojny
a nepokojov na Ukrajine a bezpečného návratu domov do rodnej vlasti.
Sr. Katarína Kozáková SNPM