SSNPM

Vianočné pásmo v Košiciach

25.12. 2015 v Košiciach sestra Jozafata pripravila vianočné pásmo. Tak ako anjeli oslavovali narodeného Ježiška, aj naše deti chceli prevolávať: „Sláva Bohu na nebi a pokoj ľudom dobrej vôle“.