SSNPM

Vianočná besiedka

20. 12. 2016 sme sa v CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne spoločne potešili z príchodu Spasiteľa na svet pri vianočnej besiedke, na ktorej boli prítomné aj celé nebeské zástupy anjelov a archanjelov. Nechýbali ani srdečné vinše, lebo my, predsa, ani nevieme inšie 🙂 CHRISTOS RAŽDAJETSJA