SSNPM

Vianočná akadémia v Prešove

25. 12. 2015 o 16.15 hod. sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove konala vianočná akadémia, ktorú pod vedením sr. Romany Márie Rusnáčkovej pripravili pre veriacich deti a mládežníci z tejto farnosti. Aj takýmto spôsobom, cez hraný vianočný príbeh, umocnili v srdciach veriacich radosť z oslavy narodenia Krista, z príchodu Lásky, ktorá vzala na seba podobu človeka. Po akadémii sa mládežníci s o. kaplánom a sr. Romanou vybrali ako koledníci Dobrej noviny po rodinách farnosti.