SSNPM

Veľký pôst v CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne

Počas dní Veľkého pôstu sa deti v CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne modlia pôstnu modlitbu s veľkými poklonami a uctievajú si životodarný svätý kríž, aby sme pamätali, že Ježiš za nás trpel a daroval nám spásu.

text/foto: sr. Benjamína Ondovčáková