SSNPM

Večné sľuby a obnova dočasných sľubov

V pondelok 12. 8. 2013 v Bazilike Zoslania sv. Ducha v predprazdenstve sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky sr. Natália Valika Vacendáková zložila svoje večné rehoľné sľuby a sr. Ester Andrea Mikitová obnovila svoje dočasné sľuby. Archijerejskú svätú liturgiu,  slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Našim spolusestrám vyprosujeme plnosť Božích milostí, nech ich Pán požehnáva na mnohé i blahé roky.