SSNPM

Uvedenie našich sestier v Bratislavskej eparchie

V nedeľu 31. augusta 2014 o 10:30 hod. v kaplnky sv. Anny v Trenčíne bola slávená slávnostná sv. liturgia, ktorú slávil vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha.

Vladyka Peter počas nej uvedol rehoľné sestry z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie do Bratislavskej eparchie, ktoré otvárajú svoj prvý Dom na území eparchie v gréckokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne.

Po liturgii vladyka posvätil nový oltár a kaplnku blahoslavenej Tarzície Mackiv SSNPM (jednej z prvých blahoslavených kongregácie) i celý novozriadený Dom sestier (kláštor) na ul. M. Turkovej v Trenčíne.

Rehoľné sestry budú v duchu chariziem svojej kongregácie pôsobiť v Zariadení pre seniorov JOB a Domove sociálnych služieb v Trenčíne, vo farnosti budú slúžiť pri katechizačnej a pastoračnej činnosti a pri starostlivosti o chrám v službe cerkovničiek.

Na slávnosti bola prítomná aj generálna predstavená SSNPM sr. Teresa Slota SNPM z Ríma a provinciálna predstavená sestier služobníc na Slovensku sr. Petra Eva Sičáková SNPM.