SSNPM

Ukončenie Roku duchovnej obnovy

25. júna 2017 v Poľskej Trzebinii ukončili Rok duchovnej obnovy dve sestry Dária M. Krajňáková a Benjamína M. Ondovčáková. Kurz sa venuje permanentnej formácii zasvätených v oblasti ľudskej, duševnej i duchovnej. Zúčastnilo sa ho 90 sestier z tridsiatich ôsmich zhromaždení Poľska, Ukrajiny a Slovenska.