SSNPM

Tretí list Kongregácie pre inštitúty zasväteného života

V rámci aktuálneho Roka zasväteného života, ktorý potrvá až do 2. februára 2016, vydala Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života už tretí list určený ako duchovný podnet pre zasvätených. Jeho názov je „Kontemplujte. Zasväteným mužom a ženám o stopách krásy“ a je inšpirovaný biblickou knihou Pieseň piesní.

Dôrazom na kontempláciu krásy ako Božieho daru, ktorý má moc človeka premieňať, list „Kontemplujte“ dopĺňa predchádzajúce dva listy vydané k Roku zasväteného života, nazvané „Radujte sa“ a „Skúmajte“.

Na prahu Jubilejného roka milosrdenstva tento list rehoľníkov pozýva hľadať Ježiša a kontemplovať ho ako Tvár Otcovho milosrdenstva s cieľom „svedčiť o Bohu ako o tom, ktorý rozumie našim slabostiam a ujíma sa ich, aby vylieval balzam blízkosti na ľudské rany, vzdorujúc tak cynizmu ľahostajnosti“ (Kontemplujte, 59).

Text vychádza knižne vo Vatikánskom knižnom vydavateľstve LEV a svoju verejnú prezentáciu bude mať 16. decembra v Ríme na Pápežskej univerzite Urbaniane.