SSNPM

SVIATOK ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY

SVIATOK ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY BOL PRE SESTRY SLUŽOBNICE V PREŠOVE VÝNIMOČNÝ

Sestry Služobníce Nepoškvrnenej Panny Márie oslávili sviatok Zosnutia presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, ktorý slúžil slávnostnú svätú liturgiu v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, spolu s rektorom, o. Miroslavom Dancákom, a prefektom seminára, o. Marekom Belejom, za asistencie bohoslovcov. Táto liturgia bola pre sestru Júliu Pribulovú spojená so zložením rehoľných sľubov poslušnosti, čistoty a chudoby na jeden rok. Vo svojej homílii vladyka pripomenul, aby práve rehoľné sľuby, modlitba a spoločný život boli prostriedkom pre konanie dobra, aktívnu službu blížnym a vydávanie svedectva lásky a milosrdenstva.

Autor: s. Regina Ľudmila Mitrová SNPM
Foto: s. Petra Eva Sičáková SNPM