SSNPM

Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky 15. 8. Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie oslávili spolu so slávnosťou skladania prvých sľubov sr. Jany Hubcejovej a obnovy sľubov sr. Júlie Pribulovej. Slávnostným slúžiteľom sv. liturgie v Kňazskom seminári bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove bol o. Marko Durlák, špirituál kňazského seminára. Zúčastnili sa aj o. Igor Cingeľ, o. Vladimír Sekera, o. Pavol Tomko, CSsR, o. Ján Čuchráč, CSsR, spolu za účasti Matky generálnej Sofie Slavomíry Lebedovič, sr. provinciálnej Petry Evy Sičákovej, spolusestier z Poľska, rodinných príslušníkov sr. Jany a ostatných spolusestier. Po slávnostnej sv. liturgii sme sa všetci spolu stretli pri slávnostnom stole. V našich srdciach stále zaznieva myšlienka z homílie o. Marka Durláka: „Netreba resuscitovať starého človeka…Iba nový človek môže spievať novú pieseň Pánovi.“ Našim spolusestrám vyprosujeme MNOHAJA I BLAHAJA LITA a otcovi kazateľovi ďakujeme za jeho slovo.