SSNPM

Sviatok zasväteného života

Rehoľníci a rehoľníčky môžu byť vďační Jánovi Pavlovi II. za to, že sviatok Obetovania Pána učinil dňom zasväteného života. Od roku 1997 každého druhého februára nie len rehoľníci, ale aj celá Cirkev ďakuje Bohu za veľký dar zasväteného života, ktorý mnohosťou svojich chariziem obohacuje spoločenstvo veriacich. 

Ján Pavol II. chcel, aby práve na tento sviatok kresťania lepšie poznali, akým obohatením Cirkvi je život tých, ktorí žijú v poslušnosti, chudobe a čistote. Sviatok obetovania Pána aj pre nás, Bohu zasvätené osoby, je okamihom, keď si máme uvedomiť význam svedectva nášho života a jeho potrebu pre dnešný svet.