SSNPM

Sviatok prebodobnej Matky Jozafaty

Dňa 20. novembra oslavujeme sviatok prepodobnej Matky Michaely Jozafaty Hordaševskej. Cirkev nám znova ponúka čas a priestor pre obnovu svojho srdca. Dňa 21. novembra 2016 o 17.00 hod. slávil svätú liturgiu pozvaný vladyka Milan Lach SJ. V homílii nás povzbudil k tomu, že sa máme vrátiť ku koreňom zakladateľov, potom budeme vedieť čo máme robiť. Aj dnes je morálne ubitý národ a potrebuje vidieť osobný príklad nášho zasvätenia. Prítomné boli sr. Štefánia generálna radkyňa, sr. provinciálna Petra a sestry zo všetkých komunít kde pôsobíme.