SSNPM

Sviatok blaženej Jozafaty v Ľutine

Oslavy našej spoluzakladateľky blahoslavenej sestry Jozafaty sa konali aj na pútnickom mieste v Ľutine. Moleben k blahoslavenej Jozafate sa po svätej liturgii pomodlil farár otec Peter Iľko so sestrami a veriacimi. Oslavy pokračovali aj na druhý deň v CMŠ. V doobedňajších hodinách mali sv. liturgiu a po nej agape s deťmi. V poobedňajších hodinách sa stretli s rodičmi a ľuďmi z farnosti na modlitbe molebenu k bl. Jozafate. Pozvanie prijala zástupkyňa provincie sestier, sestra Natanaela. Vďačné sestry a celé spoločenstvo CMŠ za veľký dar Jozafaty.