SSNPM

Sviatok blaženej Jozafaty v Humennom

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom si aj v tomto roku uctila pamiatku blaženej Matky Jozafaty. Pred svätou liturgiou sa pomodlili akatist k blaženej Matke Jozafate. Po sv. liturgii, ktorú slávil pozvaný kazateľ o. Milan Zaleha CSsR, nasledoval moleben k blahoslavenej Matke Jozafate s prednášaním prosieb, ktoré farníci písali od nedele a vhadzovali do modlitbovej schránky pred ikonou Matky Jozafaty s jej ostatkami. Po skončení pobožnosti nasledovalo uctenie ostatkov v ikone. Ó, BLAŽENÁ MATKA JOZAFATA PROS BOHA ZA NÁS!