SSNPM

Sviatok blaženej Jozafaty v Humennom

Sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie v Humennom ​20. novembra ​oslávili sviatok svojej Matky Jozafaty vo farskom spoločenstve v modlitbe.
Po slávnostnej sv. liturgii, v ktorej sa veriacim prihovoril o. Marek Olčák, nasledoval moleben k blahoslavenej Matke Jozafate s prosbami o príhovor od veriacich farnosti.​ ​Na záver mohli prijať požehnanie s relikviami Blaženej Jozafaty a odniesť myšlienku, ktorú pripravili sestry.