SSNPM

Svetový deň vody

SVETOVÝ DEŇ VODY.
Už tri desaťročia je 22. marec Svetovým dňom vody. Tohtoročná téma s názvom Urýchlená zmena upriamuje pozornosť na vyriešenie krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Kampaň s názvom Be the change, teda Buď zmenou, povzbudzuje ľudí ku zmene každodenných návykov a ku šetrnejšiemu zaobchádzaniu s vodou.
Jedinečnosť a nenahraditeľnosť, využitie sme si pripomenuli v CMŠ v Ľutine.
Ďakujeme rodičia za spoluprácu aj v obliekaní.