SSNPM

Svedectvo sestier na škole

Cirkevná ZŠ sv. Gorazda v Košiciach sa 25. októbra 2022 potešila návšteve sestier služobníc NPM. S. Agáta a s. Cyrila prišli žiakom siedmeho a deviatého ročníka svedčiť o svojej skúsenosti počas totalitného režimu a podeliť sa so svojím náročným, no napriek tomu pekným životným obdobím plným Božej prítomnosti. s. Benjamína SNPM