SSNPM

Svätý Mikuláš v škôlke bl. Tarzície v Trenčíne

Sv. Mikuláš aj tento rok navštívil škôlku bl. Tarzície v Trenčíne a hoci mal akosi krátku bradu  na darčeky predsa len nezabudol. Ďakujeme, sv. Mikuláš a na budúci rok čakáme Ťa zas!