SSNPM

Štvrtý deň novény

Štvrtý deň novény k sviatku blaženej Jozafaty v Prešove v kaplnke Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Sládkovičovej ulici v Prešove