SSNPM

Stretnutie zasvätených v Ľutine

Dňa 2. februára na sviatok Stretnutia Pána, sa stretli rehoľníci a rehoľníčky archieparchie na pútnickom mieste v Ľutine. Slávnostnú sv. liturgiu slávili metropolita Ján Babjak spolu so zúčastnenými kňazmi. Po sv. liturgii nasledovala prednáška o. Štefana Paločka „Láska a modlitba“. Metropolita, kňazi a rehoľníci sa potom stretli pri spoločnom obede a vzájomnom zdieľaní.