SSNPM

Stretnutie vedúcich pracovníkov katolíckych škôl

V dňoch 21. až 23. novembra 2019 sa v Badíne stretli vedúci pracovníci katolíckych škôl, ktorých zriaďovateľmi sú rehoľné spoločenstvá na Slovensku. Pri duchovných cvičeniach sa venovali téme emocionálnej zrelosti pod vedením p. Juraja Ďurneka SchP a sr. Timotei Šebeňovej FDC. Vo vzájomnom zdieľaní sa obohatili o svoje radosti i starosti a obnovení na duchu odhodlane vykročili v ústrety svojej službe.
text, foto: s. Benjamína