SSNPM

Stretnutie seniorov a detí na V. Kozmo-Damián olympiáde a deň otvorených dverí

11. september 2017 sa stal výnimočným pre stretnutie 21 seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove, 20 detí z Materskej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským na Sládkovičovej ulici v Prešove, 19 mladých dobrovoľníkov prevažne zo Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého a iných škôl, vnúčat našich seniorov s ich rodinami a ďalších hostí. Dobrovoľníci sa predtým zúčastnili edukačného stretnutia, kde sa oboznámili s manipulovaním s invalidnými vozíkmi a priučili sa základnej, špecifickej starostlivosti o ľudí s poruchami mobility. Až potom sa mohla začať samotná olympiáda. Na športovisko nastúpilo spolu 103 športovcov všetkých vekových kategórií. Súťažilo sa v 13 športových disciplínach. Najmladší športovec mal presne 2 mesiace a najstaršia športovkyňa sa tešila z veku 93 rokov. V poradí už piatu Kozmo-Damián olympiádu slávnostne otvorila trojica mladých športovcov prinesením a zapálením olympijského ohňa. V duchu teamovej spolupráce si navzájom pomáhali deti i seniori. Jedni svojimi šikovnými rukami a rýchlymi nohami a tí vekom pokročilí svojimi cennými radami. Teamová práca im pomohla získať cenné body a medaily. Tento deň bol zároveň aj dňom otvorených dverí pod záštitou mesta Prešov. Predstavitelia mesta a vedúce pracovníčky sociálneho odboru nás srdečne pozdravili a popriali nám všetko dobré a veľa športových úspechov. Hostia si prezreli zaradenie a spolu so športovcami si so zanietením zasúťažili. Smiechu a radosti nebolo konca kraja. Veríme, že tento deň sa natrvalo vryje do pamäti všetkých zúčastnených.