SSNPM

Stretnutie rehoľníkov s vladykom Petrom u sestier baziliánok


V sobotu 4. 2. 2023 sa uskutočnilo stretnutie zasvätených osôb východných reholí pôsobiacich na území Prešovskej archieparchie s vladykom Petrom Rusnákom, ako je už tradíciou v čase sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Miestom bol tentokrát monastier sestier baziliánok v Prešove. Spoločné stretnutie začalo svätou liturgiou, ktorej predsedal vladyka Peter. Program pokračoval prednáškou otca Ľuboslava Petrička, ktorý zdôraznil, že v živote zasvätenej osoby má byť viditeľná dobrotivosť a dobroprajnosť. Po prednáške nasledovalo agapé a neformálne rozhovory, v ktorých sa rehoľníci vzájomne delili so svojimi skúsenosťami apoštolského i duchovného života.
sr. Romana