SSNPM

Stretnutie pútnikov troch eparchií v Trenčíne


Stretnutie pútnikov troch eparchií v Trenčíne
V dňoch 28.-29. apríla denné centrum bl. Teodora Romžu košickej eparchie spolu s Centrom stretnutia z Prešova a Kongregáciou sestier služobníc NPM zorganizovali pre rodiny s deťmi, ktorí utiekli pred vojnou z Ukrajiny zaujímavé putovanie v rámci spoznávania Slovenska a adaptácie týchto ľudí na novú krajinu. Po prvý krát sa  v týchto dňoch stretli dospelí, matky a deti z 3 našich gréckokatolíckych eparchií na spoločnom stretnutí. Putovania sa zúčastnili pútnici z Prešova, Gelnice, Košíc aj Trenčína a okolia. Do Trenčína sme pricestovali na pozvanie Cirkevnej materskej škôlky bl. Tarzície v Trenčíne. Zriaďovateľom tejto CMŠ je kongregácia Sestier Služobníc NPM. Deti z CMŠ si pod vedením svojich učiteliek pripravili zaujímavý program pre vzácnych hostí.  Šťastný  spev, tanec, spoločná hra slovenských aj ukrajinských detí, vzájomné spoznávanie sa, požičiavanie hračiek, futbalový zápas, športové hry z loptou na dvore, divadelné bábkové predstavenie o myškách, chutné pohostenie slovenskými buchtami a pagáčmi i spoločná modlitba priniesla povzbudenie všetkým zúčastneným. V programe nechýbalo spoznávanie historického centra mesta Trenčína, prehliadka hradu aj návšteva starobylého pútnického miesta Skalka. Osobitým zážitkom bolo slávenie sv. liturgie pre pútnikov v novom chráme sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne. On sa stal miestom stretnutia s Bohom pre veriacich v Trenčíne aj okolí. V chráme všetkých pútnikov privítal jeho správca duchovný otec Igor Cingeľ. Spolu s o. Pantelejmonom, studitom, ktorý sprevádzal pútnikov spoločne slávili sv. liturgiu počas obidvoch dní. Spoločný čas priniesol deťom i dospelým radosť, prehĺbenie vzťahov, nové priateľstvá, možnosť poznať kúsok Slovenska v okolí Trenčína.
Sr. Alžbeta SNPM

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore a finančnému grantu:
Hoffnungszeichen sign of hope, German humanitarian assistance, Deustche Humanitare Hilfe
BISCHÓFLICHES ORDINARIAT, AKTION HOFFNUNG-HILFE, FUR DIE MISSION GMBH, AUGSBURG , DEUTSCHLAND
Andreas-Petrus-Werk, Katholica Unio, Austria
OEUVRE D’ORIENT, Paríž, Francúzko