SSNPM

Stretnutie provinciálnych rád Európy z generálnym vedením v Poľsku


Stretnutie provinciálnych rád Európy z generálnym vedením v Poľsku
V dňoch od 12.-18.5. prebiehalo stretnutie provinciálnych rád Európy sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie z generálnym vedením v Poľskom Przemysli. Po sv. Liturgii, ktorú slávil arcibiskup metropolita Eugen Popovič,  spolu s matkou generálnou Sofiou Lebedovič otvorili toto významné stretnutie. Účastné boli provinciálne rady z Ukrajiny, Srbska, Poľska, Slovenska a generálne vedenie z Ríma. Témami stretnutia boli ľudská zrelosť, osobné obrátenie, apoštolát-misia, zodpovednosť v kontexte služby a iné. Záverom stretnutia sestier bola účasť na púti do Jaroslavi k ikone „Bohorodice miloserdia dv