SSNPM

Stretnutie generálneho vedenia sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

V dňoch od 9.11. do 20.11.2022 sa provinciálna predstavená sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie zúčastňuje na stretnutí generálneho vedenia s provincialnými predstavenými 7 našich provincii z celého sveta v Ríme. V ramci tohto stretnutia sa zúčastnilli dna 9.11.2022 spolu s rehoľníkmi východných reholi ukrajinskej gréckokatolickej cirkvi na audiencii so sv. Otcom Františkom na námesti sv. Petra a neskôr na modlitbe v chráme sv. Sofie.
sr. Emanuela