SSNPM

SPOLU za MLADÝCH

„SPOLOČENSTVO a SPOLUPRÁCA“ … práve tieto 2 slová boli motiváciou pre zrod stretnutí SPOLUzaMLADÝCH – čiže bojovníkov (animátorov, kňazov, rehoľníkov) za mládež v Košickom protopresbyteráte. A túto nedeľu, 4. novembra sa uskutočnilo SPOLUzaMLADÝCH vol. 1. Keďže kresťan buduje spoločenstvo pri modlitbe a jedle, tak sme začali Večierňou v našej katedrále a pokračovali sme Pizzou party. Bol to požehnaný čas plný rozhovorov, upevňovania vzťahov, jednoduchej vzájomnosti, ale aj smiechu a zábavy. Taktiež sme medzi nami privítali nových bojovníkov za mladých z duchovných radov – sr. Simeonu, o. Tomáša a o. Lukáša. Predstavili sme si stretnutia, ktoré organizuje Mládež Košického protopresbyterátu a taktiež ďalšiu myšlienku SPOLUzaMLADÝCH. Dohodli sme sa na 4 stretnutiach v roku, v budovaní 4 oblastí života (vzťahy – duchovný život – formácia – spoločenstvo). Pizza zjedená, srdcia plné … Bohu vďaka za všetko a za všetkých! /zdroj: Mládež Košického protopresbyterátu/