SSNPM

Spoločný výlet – drevené kostolíky v okrese Bardejov

1. mája 2013 sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie spolu  navštívili drevené kostolíky v okrese Bardejov. Bol to deň spoločenstva, modlitby a zdieľania. 

Okres Bardejov:

KRIVÉ

Krivé - drevený kostol15 km západne od Bardejova sa nachádza – drevený greckokatolícky Kostolík sv. Lukáša evanjelistu z roku 1826. Je to zrubový, trojpriestorový kostolík postavený na kamennej podmúrovke, obitý doskovaním. Bol radikálne prestavaný v 20. storočí. Touto prestavbou zanikla jeho typická trojvežovosť, ktorá je výrazným charakterictickým znakom v tomto regióne.

LUKOV

Lukov - drevený kostol20 km západne od Bardejova bol postavený v rokoch 1708-1709 drevený pravoslávny Kostol sv. Kozmu a Damiána v barokovo-gotickom štýle. Je to tiež zrubový, trojpriestorový kostol na kamennej podmúrovke, obitý šindľami a postavený vo svahu. Ikonostas pochádza z dvoch časových etáp: spodné ikony sú z roku 1736 a horná časť z druhej polovice 18. storočia. Medzi najvzácnejšie obrazy patrí Posledný súd z konca 16. storočia, Deesis (1680), Bohorodička Hodegetria (1654).

KOŽANY

Kožany - drevený kostol13 km juhovýchodne od Bardejova sa nachádza – drevený greckokatolícky Stretnutia Pána so Simeonom , ktorý bol postavený v roku 1698 ako zrubový, trojpriestorový chrám na kamennej podmúrovke obitý doskovaním a šindľami so štvorcovou loďou, svätyňou a s vežou pre zvony. Strecha kostola je trojitá, stupňovite členená a ukončená kuželmi a krížom. Jeho interiér je zdobený maľbami z rokov 1793-1797 s výjavmi z Nového zákona. Ďalšími zaujmavými pamiatkami sú – ikonostas zo začiatku 18. storočí, ikona na plátne Posledný súd z 18. storočí, atď. Zvon kostola pochádza z roku 1406 a je jedným z najstarších gotických zvonov na východnom Slovensku.

TROČANY

Tročany - drevený kostol15 km južne od Bardejova bol postavený v roku 1739 v strede dediny na mieste staršieho objektu – greckokatolícky drevenýKostolík sv. Lukáša Evanjelistu. Táto trojpriestorová zrubová konštrukcia na nízkej kamennej podmúrovke je pokrytá drevenými šindľami. V interiéri kostola sa nachádzajú vzácne pamiatky zo 17. a 18. storočia, ako napríklad súbor ikón na plátne zo 17. storočia, ikony maľované na dreve (sv. Lukáš z roku 1638, Ukrižovanie z r. 1634, sv. Michal zo 17. storočia, atď.) a drevený polychrómový svietnik z 18. storočia.