SSNPM

Spoločná modlitba otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka, SJ s chorými

Dňa 11. 2. 2020 pri príležitosti Svetového dňa chorých privítali naši seniori s radostným srdcom medzi sebou otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka, SJ. Cieľom tejto vzácnej návštevy bolo spoločné stretnutie na modlitbe posvätného ruženca a korunky Božieho milosrdenstva s chorými v Dome sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej 6 v Prešove. V príhovore im otec arcibiskup sprostredkoval posolstvo pápeža Františka k 28. Svetovému dňu chorých. Potom sa osobne stretol s každým chorým a seniorov i personál obdaroval milým darčekom. Na záver stretnutia mu seniori s vďačnosťou v srdci odovzdali vlastnoručne vyrobený kríž z prírodných materiálov ako symbol posily a nádeje v ich osobnom utrpení.
sr. Emanuela Rindošová, vedúca zariadenia