SSNPM

Spoločenstvo rodín v Michalovciach

Nedeľa 1. mája bola pre spoločenstvo rodín v Michalovciach opäť veľkým darom od Boha. Keďže nás Boh obdaril dobrým počasím, tak stretnutie sme mohli prežívať v záhrade. Loptové hry, hádanky, rozprávka o Červenej čiapočke, a iné aktivity boli tentokrát náplňou krásneho poobedia. S rodičmi sme naplánovali aj jednodňový výlet, ktorý nás čaká v júni. Veríme, že bude pre nás zážitkom a stane sa časom, počas ktorého budeme môcť spoznávať Boha a Jeho Lásku voči nám.